Sunday, 29 April 2012

Kisah 25 Rasul


http://www.resepirahsiaku.com/search/label/KISAH%20NABI%20DAN%20RASUL

http://www.resepirahsiaku.com/search/label/KISAH%20NABI%20DAN%20RASUL

Beriman kepada rasul dan nabi merupakan Rukun Iman yang ketiga. Bagi orang Islam wajiblah yakin dan percaya bahawa Allah SWT telah mengutuskan para rasul dan nabi kepada manusia ke dunia ini bagi menunjukan jalan ke arah kebenaran dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Para rasul dan nabi yang terdiri daripada kalangan manusia bermula dengan Nabi Adam A.S dan berakhir dengan Nabi Muhammad S.A.W sebagai penutup bagi nabi dan rasul terakhir.

Perbezaan Nabi dan Rasul. Rasul diutuskan kepada seluruh manusia sedangkan nabi hanya untuk kaumnya sahaja. Semua rasul adalah nabi, tetapi tidak sebaliknya.

Jumlah rasul-rasul dan nabi-nabi adalah banyak. Hanya Allah saja yang Maha Mengetahui bilangan mereka itu. Setiap rasul adalah nabi tetapi nabi itu bukannya rasul. Jumlah para rasul ialah 313 orang. Hanya 25 orang rasul sahaja yang wajib diketahui oleh setiap orang Islam.

Firman Allah SWT:

"Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan beberapa orang rasul sebelumnya (Wahai Muhammad). Diantaranya itu adalah kami ceritakan riwayat hidupnya dan ada juga yang kami tidak ceritakan" (Surah An-Nisa:164)

Nama Rasul adalah seperti yang disebutkan didalam Al-Quran iaitu sebanyak 25 orang

Klik Nama Nabi untuk baca:-


No comments:

Post a Comment